Meteen naar de inhoud

Externe mail

De externe WAI-NOT mail

WAI-NOT biedt ook de mogelijkheid om vanuit je standaard mailprogramma een mailtje te sturen naar een WAI-NOT gebruiker. Deze laatste ontvangt dan je mail in zijn/haar WAI-NOT mailbox onder ‘Postvak in’. De mail, die je best eenvoudig opstelt, wordt meteen omgezet naar Beta- of Sclerapictogrammen. Andersom kan ook: een WAI-NOT gebruiker kan een mailtje naar jouw standaard mailprogramma sturen. Hier worden dan de Beta- of Sclerapictogrammen weer omgezet naar kernwoorden.

  • De registratie

Wil je gebruik maken van de externe mail binnen WAI-NOT, dan dien je hiermee rekening te houden tijdens je registratie.

Klik op de registratielink in www.wai-not.be. Vul het registratieformulier in en vink onderaan het vakje ‘Ja’ aan bij ‘Externe e-mails’. Je kan best ook een fotootje opladen, zo kan de WAI-NOT gebruiker waarmee je wil mailen je vlug herkennen in zijn/haar adresboek in www.wai-not.be. Klik vervolgens  op ‘Registreren’.  Je ontvangt spoedig een e-mail met een gebruikersnaam, paswoord en letter(prenten)paswoord. Hiermee kan je voortaan zelf ook inloggen op www.wai-not.be. Je wordt door een leerkracht aan de gebruikersgroep van het kind gekoppeld indien je dezelfde school aanduidde tijdens je registratie. Jouw naam en/of foto zal verschijnen in het adresboek van jouw kind in de WAI-NOT mail.

  • Mailen vanuit je standaard mailprogramma naar een WAI-NOT gebruiker

Tijdens het opstellen van een nieuwe mail naar een WAI-NOT gebruiker dien je op de volgende puntjes te letten.

  1. Als ontvanger (‘Aan’) geef je  in.
  2. Als onderwerp geef je de gebruikersnaam in van de persoon die je wilt bereiken. Bijvoorbeeld: jansen20010812. Indien je de gebruikersnaam niet kent, neem je best contact op met de leerkracht/begeleider die het kind registreerde of met . Plaats dus uitsluitend de gebruikersnaam van het kind bij het onderwerp anders zal je mail niet toekomen.
  3. Je kan nu gewoon je boodschap  typen en versturen. Tracht je boodschap eenvoudig op te stellen. Gebruik eventueel alleen kernwoorden. Deze worden omgezet naar Beta- of Sclerapictogrammen zodat de WAI-NOT gebruiker jouw boodschap verstaat.

  • Een mailtje van een WAI-NOT gebruiker ontvangen in je standaard mailbox

Wanneer je bij je registratie ‘Externe e-mails’ aanvaardde, heeft de leerkracht of begeleider van je kind (de WAI-NOT gebruiker) je gekoppeld aan dezelfde gebruikersgroep. De WAI-NOT gebruiker kan nu gewoon een mailtje opstellen in www.wai-not.be en naar jou versturen via zijn/haar adresboek in WAI-NOT.

Je ontvangt nu de mail gewoon in je standaard mailbox. Je kan daarnaast ook de mail opvragen onder ‘Postvak in’ in www.wai-not.be. Hiervoor dien je je wel eerst aan te melden.

Om op deze mail te beantwoorden, is het belangrijk dat je alles doet zoals beschreven in bovenstaand voorbeeld.