Lokale site

 

Maak een lokale site binnen WAI-NOT

 

Binnen www.wai-not.be is het ook mogelijk om een eigen lokale site aan te maken. Dit doe je volledig in de look en feel van de hele website. Zo krijg je meteen een toegankelijke website van je school of instelling voor je gebruikers!

In het linkermenu van de leerkrachten adminsite ga je naar [Lokale site]. Er opent een nieuwe pagina met het stramien van hoe je lokale site wordt opgebouwd. Je bent uiteraard vrij om te kiezen in hoever je de vooropgestelde rubrieken wenst in te vullen. Elke rubriek verschijnt in je lokale site op de website met een knop. De inhoud die eronder zit maak je zelf.

Je kan ook per klas inhoud laten verschijnen. Daarvoor dien je eerst een nieuwe klas/groep aan te maken. Klik daarvoor op ‘Nieuwe klas/groep aanmaken’. Geef je klas of groep een herkenbare naam en een foto of andere afbeelding die voor je klas/groep staat. Deze afbeelding verschijnt dan in een nieuwe knop onder ‘klas’ in je lokale site op www.wai-not.be. Ook hier kan je dan per klas weer enkele vaste rubrieken vulling geven.

 

Om een pagina te vullen ga je altijd als volgt te werk:
Kies de rubriek waaronder je item moet te staan komen. Klik vervolgens op ‘Nieuw item aanmaken’.  Er opent nu een nieuw menu. Vul de rubrieken naar wens in. Je bent niet verplicht om alle velden te vullen.

  • Zorg dat de pagina online staat. Dit kies je bovenaan onder ‘Status’. Je kan daar later ook je pagina verwijderen.
  • Onder pictogrammen schrijf je best de inhoud van je pagina in enkele kernwoorden. Wanneer je op ‘beta’ of ‘sclera’ klikt zie je de kernwoorden in de vorm van pictogrammen, indien deze beschikbaar zijn.
  • Je kan daarnaast ook audio (mp3), foto’s, filmpjes (mp4) en flashbestanden uploaden. Houd er rekening mee dat dergelijke bestanden auteursrechtelijk kunnen beschermd zijn. Gebruik geen beschermd materiaal, wel vrij te gebruiken beelden of eigen materiaal.
  • Onder ‘Eigenschappen’ (ICT-eindtermen en EasyICT instrumentele vaardigheden) hoeft u niets aan te klikken.
  • De spraakondersteuning in WAI-NOT is gemaakt met een speciaal softwareprogramma. Het is niet mogelijk om alle geregistreerde leerkrachten hiervan een licentie te bezorgen. Wens je toch gebruik te maken hiervan, kan je je tekstbestand steeds doormailen naar . Wij zetten je tekst dan om in spraak en bezorgen je het mp3 bestand via mail. Op deze manier kan je zelf de spraakondersteuning toevoegen aan je tekst en kadert alles in het geheel van onze website.
  • Sla je pagina op of kies voor ‘Opslaan en nog een pagina maken’ indien je wil dat de gebruiker kan bladeren in je item met meerdere pagina’s. Hiervoor komen er automatisch in je pagina twee nieuwe knoppen: ‘Volgende’ en ‘Terug’.

 


Gebruikers van je eigen school vinden je lokale site eenvoudig terug in www.wai-not.be door in het linkermenu te klikken op [Onze site].